andre

   LEVENSBESCHRIJVING
  

   1924             Geboren te Brussel

   1937-1940    Academie van Schone Kunsten te Brussel

   1941-1952    Werkt in een werkplaats voor pottenbakkers in de omgeving van Brussel

   1952-1960    Verblijft in Afrika
                       Eerste beeldhouwwerken - Tentoonstelling te Kinshasa in 1957

   1961-1964    Verblijft in Brazilië

   1964            Terugkeer naar België en nieuw begin van zijn beeldhouwkunst
                      (pijpaarde en rechtstreeks uithouwen van grondsteen)

   1966            Begin van het abstract
                      Tentoonstelling kunstgalerij Egmont te Brussel

   1967            Eerste kunstwerken in brons en bewerkte koper

   1968            Ontstaan van het  samenstellen en in elkaar stellen van zijn werken

   1969            Tentoonstelling kunstgalerij " Le Rempart " te Brussel

   1971            Tentoonstelling kunstgalerij " Arcanes " en Bouwcentrum van Brussel
                       Vervaardiging van een pand Arlonstraat " Grandes formes couchées n°2"

   1972            Aankoop door het Manhattan Center (Brussel) van een kunstwerk voor hangende tuinen

   1973            Deelneming aan het " Salon des Grands et des Jeunes d'Aujoud'hui " in Parijs

   1974            Tentoonstelling in het " Salon voor Bouwkunst " te Brussel
                      Verwezelijking van een serie grote stukken in pleister met bestemming voor het gieten in brons. Stelt voortdurend ten toon in de galerij " Blivan " te Brussel.

1975 Buiten Sculpturen: Beeldhouwers Belgische tijdgenoten [Tentoonstelling]: Nassogne, 04.07 1,975 tot 15,09 1975

1980 Gemeen
te Watermaal-Bosvoorde verwerft  "Vormen  in de Ruimte nr. 10"

1982
Gemeente Watermaal-Bosvoorde verwerft " Vormen in de Ruimte nr. 5," een groot bronzen display in de hal van het Cultuur Huis van Boistfort.

1984 De Weappons Cultureel Centrum Watermaal-Bosvoorde, 15.11 1,984-+02,12 1984.

1990 6 fotografen en 6 beeldhouwe
rs  te VENERIE Walhain, Jean-Francois Lesoir Page 21 Dinsdag 22 mei 1990Het is nog steeds mogelijk om een bezoek
te brengen aan het atelier en de showroom waar een groot deel van de werken te zien is door ons te contacteren.

 

 

   COLLECTIEVE TENTOONSTELLINGEN

   - Provincie Brabant ( Brussel ).

   - Art actuel ( Brugge ).

   - Artistes Contemporains ( Galerie Empain ).

   - 112 Beldhouwwerken  klein formaat.

   - Triennale de la Folie.

   - Art d'Aujourd'hui Cité d'Hier.

   - Salon International de Sculture et de Peinture ( Brussel ).

   - Les Grands et les Jeunes d'Aujourd'hui ( Parijs).


   MONUMENTALE KUNSTWERKEN

   - Privaat eigendom van Ohain ( Deux Formes debout n°2 ).

   - Arlon straat in Brussel ( Grandes formes couchées n°2 ).

   - Manhattan Center in Brussel.


   Kunstwerken aangekocht door de Belgische Staat en in belgisch privaatbezit van ( Baron L. Empain - Ch. De Pauw …) en in 't buitenland.


 

D05 49 PapaBureau 800 

 

André Dekeijser, beeldhouwer van formaat

ANDRE DEKEIJSER verbleef van '52 tot '64 in Zaïre en Brazilië als planter en als kaartentekenaar en het is een geluk voor ons dat hij zich definitief bekeerde tot de keramiek en de beeldhouwkunst. In deze uiteraard moeilijke en harde stiel heeft hij een gedegen kunstenaarschap bereikt.
Geschikt voor integratie wacht deze begaafde tevergeefs op de opdrachtgever. Helaas is dat al te dikwijls zo. De middelmatigen,de lauwen worden ambtshalve door hun akademiebestuurders met opdrachten overladen die zelfs een pasteibakker zouden beschamen. We zeggen dat in een land waar Vantongerloo niet eens bekend en zelfs niet met een monografie bedacht wordt (deze verscheen inmiddels in het Tsjechisch tijdschrift " Vytvarné Umeni ", nr. 4/1970 ill.).
In een land waar de beeldhouwkunst en grafiek achteraan slentert moet méér dan eens de aandacht worden opgeeist voor de beeldhouwkust en voor de keramiek (die op haar beurt dan weer in de schaduw van de beeldhouwkunst blijft).
André Dekeijser werkt even gemakkelijk in hout (kongolese soorten) als in aluminium, koper of ijzer.
Niet snel tevreden met het bekomen resultaat, laat hij elk stuk de vuurproef doorstaan : hout en metaal behandelt hij haast als organische eenheden, logisch gegroeid, gehoorzamend aan een innerlijke dwang, die naar syntese streeft, naar het vormschone,het sobere. Hij rondt de hoeken af van zijn onregelmatige stukken die op elkaar rusten, in elkaar geschoven worden maar dan met losse tussenruimten en niet in voormeld steenverband.
Zijn reliëfs zijn als multiples doch op sterk beperkte oplage (zes) verkrijgbaar en bewijzen hoezeer ze op grote schaal uitgevoerd, zouden kunnen dienen voor integratie. Waren er niet titels als " Koppel " of " Twee liggende vormen " (slechts 30 cm groot) en toch sterk monumentaal aandoend, we zouden de ver doorgedreven abstrahering als een konkreet kunstwerk opvatten !
De gladheid, de ruwheid van het hout, de eigenheid van elk metaal en de typische struktuur of gewilde textuur en " aanslag " (patine" bijv. van het brons krijgen om beurt en naar gelang de materie volle hoeven in hand zodat de toeschouwer estetisch waar voor zijn geld krijgt.
De vormen gaan intuitief ofwel funktioneel deinen en deze ritmische geladenheid wordt aan de toeschouwer, die de tijd en de nodige aandacht wil besteden, als 'n magisch fluïdium meegedeeld, zelfs in sommige gevallen als een geneesmiddel toegediend en ingeplant als een entstof.
Sommige beelden in roodkoper last hij en meteen 2 m. Het tuinbeeld in genoemde galerij is waadig en waard om aanstonds tegen een gevel of nabij een muur van van een hedendaags gebouw als integratie te prijken. Misschien krijgt André Dekeijser een kleine monografie in reeks voor de uitgever van " kijk ", Van Wiemeersch, en dat zou zijn bekendheid ten goede komen.
Welke architekt neemt het op zich zulke puike kracht in de syntese der kunsten aan te wenden ? Zijn stoere, sobere geledingen, zijn harmonisch evenwicht van vorm en inhoud zouden de beste architektonische funktionele bouwkunst waardig dienen !
Wat vooral positief aandoet in Dekeijsers werk is dat de kunstenaar wars is van al te ingewikkelde vormen, de versnippering vermijd en alles in dienst stelt van de totaal-syntese. De sobere elementen, de karige vormritmik krijgen dan de finisching toutch, dat het metaal of het hout veredelt.
We hopen dat deze kunstenaar, die met zovele materiële vraagstukken moet worstelen (want wat kost een beeld t.o.v. een grafiek of een schilderij aan aanmaak, aan vervoer en risiko's ?), de kans krijgt in Venetië waar de laatste tijd zoveel nonsens van frietkarretjes tot weggooimateriaal (we zijn niet tegen dada maar wel tegen popafval) en ook in een van de e.k. Nürnbergse Biënnales !
Met Martini en Moeschal, met Laenen en Dries behoort hij tot degenen waarmee België zou MOETEN rekening houden, Dekeijser is iemand die weinig of geen aansluiting met anderen aanwijst. Invloeden merkt men nauwelijks. Dat hij alles opoffert voor de soberheid en de syntese mag als zijn sterkste eigenschap aangezien worden.

E. Bergen, « Vooruit » Gent 1974